Jirada, agencia digital de Barcelona i Madrid especialistes en creativitat, campanyes digitals, estrategies de mitjans i social media.

Casos d’èxit

SCALEXTRIC

Més enllá de la competición

NESCAFÉ

Bar El sueldo para tota la vida

PÍDELA EN NAPOLITANO

#QÉNAPOLITANA

LA VALLA COMESTIBLE

#TUMOMENTOREDONDO

PREPARADOS

PARA LO QUE VENGA

DONETTES

#DONETTESTROLLEOCHALLENGE

LUGARES COMPROMETIDOS

#LUGARESCOMPROMETIDOS

Thins

#CuadraConTodoS

IQS

#TomorrowCreators

Talquistina Tattoo

#ManténTusRecuerdosAFlorDePiel

Scalextric

Más allá de la competición

Nescafé

Bar el sueldo para toda la vida

LA VALLA COMESTIBLE

#TUMOMENTOREDONDO

PREPARADOS

PARA LO QUE VENGA

RASCA

SIN QUE PIQUE

DONETTES

#DONETTESTROLLEOCHALLENGE

PÍDELA EN NAPOLITANO

#QÉNAPOLITANA

LUGARES COMPROMETIDOS

#LUGARESCOMPROMETIDOS

Thins

Cuadra con todoS

IQS

Tomorrow Creators

Talquistina Tattoo

#ManténTusRecuerdosAFlorDePiel

Serveis

Thinking

Conceptualizació i creativitat
Análisis de consumer Insights
Customer experience & Customer Journey
Estratègies de màrqueting digital
Reputació de marca
Transformació digital
Innovació de productes
Màrqueting de continguts

Doing

Producció de vídeo
Branded Content
Social media màrqueting
Street Màrqueting & organizació d’esdeveniments
Community Manager
Rebranding
Disseny Web UI & UX
Desenvolupament Web / E-Commerce

Reaching

Estratègies de mitjans
Performance Màrqueting
Màrqueting amb influencers
Awareness/Lead Campaigns
Social Ads
SEM / SEO
PR Online
KPI Dashboard

Servicios

Thinking

Conceptualización y creatividad
Análisis de consumer Insights
Customer experience & Customer Journey
Estrategias de marketing digital
Reputación de marca
Transformación digital
Innovación de productos
Marketing de contenidos

Doing

Producción de vídeo
Branded Content
Social media marketing
Street Marketing & organización de eventos
Community Manager
Rebranding
Diseño Web UI & UX
Desarrollo Web / E-Commerce

Reaching

Estrategias de medios.
Performance Marketing
Marketing de influencers
Awareness/Lead Campaigns
Social Ads
SEM / SEO
PR Online.
KPI Dashboard

Servicios

Thinking

Conceptualización y creatividad
Análisis de consumer Insights
Customer experience & Customer Journey
Estrategias de marketing digital
Reputación de marca
Transformación digital
Innovación de productos
Marketing de contenidos

Doing

Producción de vídeo
Branded Content
Social media marketing
Street Marketing & organización de eventos
Community Manager
Rebranding
Diseño Web UI & UX
Desarrollo Web / E-Commerce

Reaching

Estrategias de medios.
Performance Marketing
Marketing de influencers
Awareness/Lead Campaigns
Social Ads
SEM / SEO
PR Online.
KPI Dashboard