Nescafé Diseño Publicitario

Bar Sueldo para toda la vida.

OBJECTIU:

Danar a conèixer que en la promoció “Sueldo para toda la vida” també s’hi pot participar als bars.

IDEA:

Per donar a conèixer la campanya vam transformar els noms del diferents bars en noms relacionats amb el premi. Així el bar de l’Antonio es va passar a dir “Bar Sueldo para toda la vida”. Un vídeo i diferents ads en social media ens van servir de suport per aconseguir augmentar les ràtios de participacions de la campanya versus anys anteriors.

Jirada Campanya Digital