Chocolatistas

OBJECTIU:

Transmetre la brand personality a través de diferents canals digitals de la marca.

IDEA:

Crear contingut escrit i visual al blog Nestlé Chocolatistas de la marca, difondre-ho en social media per generar visites al lloc web, millorant així el posicionament de la marca en cercadors i augmentant la notorietat de la mateixa en digital.